Be Active Training Home Physio Programs & Online Consultation

 Въпроси и отговори (FAQ)

За кого е подходяща програмата?

Програмата е предназначена за хора, които са физически възпрепятствани или в невъзможност да посещават амбулаторно рехабилитационен център. За участие в програмата е необходимо пациента да разбира активното си участие и да следва строго методическите указания с цел постигане на максимален резултат. Основно лечебно средство е физическото упражнение.

Какво включва?

Програмата включва онлайн консултация и изграждане на индивидуален комплекс от лечебна физкултура.

Консултацията цели снемане на анамнеза, запознаването със структурните изменения, чрез образни изследвания и оценка на функционалния дефицит чрез активни движения и тестове.

Цел на консултацията е селектиране, обработка и анализ на информация, която да послужи като основа за изграждане на лечебен комплекс от упражнения.

Какви са предимствата?

Разполагаме със собствена онлайн платформа за селекция на лечебни упражнения, които подбираме спрямо Вашия случай и нужди. По този начин можем да предложим конкурентен и индивидуализиран лечебен подход. Изработваме програмата непосредствено след консултацията и Вие я достъпвате онлайн чрез линк.

Защо индивидуална програма, а не стандартна?

Стандартната програма е предназначена за физически здрави хора и има превантивен характер. Нашите програми имат лечебен характер. Те са предназначени за хора, които имат болки, дискомфорти, структурни и функционални дефицити. Не всяко движение е лечение и не всяко упражнение е лечебно. Изхождайки от това разбиране, ние отричаме стандартизираните рехабилитационни програми.

Какви са упражненията?
  • Комплексът е приложим в домашни условия. Необходима Ви е постелка, еластична лента със съпротивление и гирички.
  • Комплексът от упражнения е кратък и конкретен. Таргетира правилно зоната на дисфункция и болка. Лесно осъществим е и да не отнема много време.
  • Съобразен е с дисфункцията, която имате, както и всички съпътстващи заболявания и оплаквания.
  • Упражненията имат приложен и силов характер и ангажират тялото във функционални двигателни модели.
  • Имат изправителен характер, правилна дозировка и ритъм на изпълнение.
  • Съобразени са с типа на Вашето тяло, възраст, тренираност и други.
Каква е цената?

Стойността на предлаганата от нас услуга е 100 лева, предварително платими по банков път. Моля да се свържите с нас, за да бъдете включени в нашия график и да бъдат уточнени детайли по плащането.

За връзка:

+359 89 438 0271

pba@physiobeactive.bg

 

Работно време

Понеделник – Петък — 9:00 – 19:00
Събота— 9:00 – 14:00
Неделя— Затворено

ул. Феликс Каниц 20, 
София 1606, България