Корпоративни клиенти

Здравна профилактика с цялостна физио програма

 

Грижа за седящия служител

 

Научи повече

Оптимизирайте бизнеса си!

По-добро здраве,
по-добри резултати,
по-мотивирани служители

Преглед и анализ на стойката

Физио Скрининг

Огледът се извършва от специалист физиотерапевт с доказан опит в сферата на мускулно-скелетните дисфункции. Изследването се извършва с помощта на апаратура.

Скрининг за постурални нарушения и гръбначни изкривявания

Скрининг на ходила и деформации

Изграждане на индивидуална лечебна гимнастика при болков синдром

Възможност за проследяване и лечение по преценка на специалиста

Ергономия и полезни практики за превенция

Достигнете нови висоти в бизнес развитието

Корпоративни предимства

R

Конкурентен корпоративен имидж

Социалните придобивки са предимство при набирането на кадри и проява на социална загриженост към служителите

R

Редуцирани косвени разходи

Намалява разходите на работодателя, свързани с набирането, обучението и интегрирането на служители

R

Задържане на персонала

Материалните и нематериални придобивки намаляват текучеството на служители създавайки продуктивна и подкрепяща работна среда

R

Намалено отсъствие от работа поради болничен

Доброто здраве на служителите увеличава присъствеността.

R

Подобрен здравен статус

Влияе положително върху ефективността, мотивацията и продуктивността в сферата. Добрата двигателна култура подкрепя пряко психическото здраве, елиминирайки нивата на стрес.

Благоденствие

Предимства за служители

R

Ергономия на работното място

Висока информираност по отношение на принципите на ергономия на работното място.

R

Култура, съхраняваща здравето

Изграждане на добра двигателна култура и правилни здравословни навици.

R

Оптимизация на здравния статус на служителите

Възпитава се нагласа за превенция и мониторинг на показателите на здравето.

R

Редуцирани здравни разходи

Това е естествен процес, при който добрата превенция елиминира нуждата от лечение или оптимизира възникнал лечебен процес.

На работното място човек прекарва поне една трета от времето си. Това не е просто ангажимент, а понякога пълна отдаденост – интелектуална, физическа, морална. Актуалните тенденции са подкрепящи здравето в направления ергономия, физика и психика. Нашата идея следва тези тенденции.

Същност на процеса

R

Запознаване с предимствата и ползите от участието в програмата:

 • На ръководството – среща за уточняване на възникнали въпроси, офериране, подписване на договор.
 • На служителите – вътре-фирмено разпространение на високоинформативна презентация относно програмата.
R

Кратка онлайн/присъствена лекция на тема:

 • Основни правила и принципи на ергономията на работното място, с бърз и лесно-приложим характер.
 • Видове двигателни нарушения и профилактика.
R

Провеждане на изследване:

 • Субективно изследване за видими асиметрии и деформации, засягащи опорно-двигателния апарат.
 • Обективно изследване с високо технологична апаратура и специализиран софтуер.
 • Получаване на резултати на момента.

Здравни рискове при седящи

R

Високотехнологичната среда, продължителното седене и обездвижване са съществени предпоставки за възникване на неправилна стойка. Последици от нея могат да бъдат:

 • Хронични болка, скованост или изтръпване;
 • Нарушения/изкривявания на гръбначния стълб;
 • Сърдечно-съдови, респираторни заболявания, затруднения в дишането;
 • Преждевременно износване на ставите;
 • Крампи, схващание, дисбаланс и слабост в мускулите;
 • Прищипване на нерв;
 • Хронично главоболие;
 • Лесна уморяемост;
 • Проблеми със съня;
 • Депресивни състояния;
 • Намалена работоспособност

  Инвестирайте в здравето и мотивацията на Вашите служители по правилен начин. Предлагаме гъвкави пакетни финансови решения за всеки бизнес

  Изпрати Запитване

  6 + 6 =

  ул. Феликс Каниц 20, София 1606
  +359 89 438 0271
  info@physiobeactive.bg