Спортни травми

Подобряваме състоянието Ви!

Много спортни травми и заболявания на опорно-двигателния апарат се лекуват успешно по оперативен път. Добре планираната, отразяваща индивидуални особености, кинезитерапия е основна част от предоперативните и следоперативни грижи и от нея до голяма степен зависи успеха от оперативната интервенция.

жена се държи за рамото

Травматични и възпалителни увреждания на мускули и сухожилия

Тази група обединява увреди на сухожилия, мускулно-сухожилни преходи и самите мускули. Предпоставка за възникването на сухожилните увреди са: микротравматизъм, заемане на статична работна поза, неправилно натоварване. Процесът протича с болка, оток, зачервяване и намалена двигателна функция. Травмите свързани с мускулната тъкан възникват при внезапна силова контракция, водеща до частично или пълно скъсване на мускул. Съпроводени са с болка, оток, загуба на функция и асиметрия, спрямо незасегнатата част.

Физиотерапия и рехабилитация могат да помогнат ефикасно и при сухожилните и при мускулните увреди, като елиминират болката и възпалението и възстановят двигателната функция.

Навяхвания и изкълчвания

Това са често срещани травми и се отнасят изключително към глезенната и раменната става. Представляват анормално движение, при което ставата преминава границите на нормална подвижност. Ставната капсула се преразтяга, а връзките се засягат от степен на преразтягане до степен на скъсване. Възможна е дислокация на костите, но не е задължително. Процесът протича с болка, оток, загуба на двигателна функция, хематом. В зависимост от степента на увреда, периодът на лечение и възстановяване са различни. Но във всеки един от тях кинезитерапията и физиотерапията могат да се намесят адекватно и да ускорят възстановителния период. За превенция от този тип травми прочетете в нашия блог.

мъж стъпва накриво
мъж стъпва накриво

Болки в петата / плантарен фасцит

Представлява възпаление и микро-разкъсване на плантарната фасция близо до петната кост. Тя поддържа сводовете на ходилото и играе важна роля по отношение на стабилността на стъпалото – удължава се при стъпване и се скъсява при обременяване на ходилото. Механизмът на увредата й е свързан с репитаторен микротравматизъм , рязко покачване на теглото, неадекватно натоварване, скъсени ахилеси. Характерна е дълбока болка в петата, което води до затруднено стъпване.

Физиотерапия и рехабилитация могат да се справят успешно с възпалението на тъканите.

мъж се държи за болезненото си коляно

Частично или напълно скъсани връзки на коляно

Анатомичното разположение на коляното го прави податливо към травма, особено при контактните спортове като футбол и други. Стабилността на коляното зависи изключително от силата на бедрената мускулатура и коленните връзки. Най-честата спортна травма е скъсването на ПКВ (предна-кръстна връзка), при което се нарушава ставната стабилност. Травмата води до загуба на двигателна активност. На лице е болка, оток. За лечение често се избира оперативния подход. Повече информация по темата може да намерите на нашата блог страница.

Рехабилитацията заема важно място във възстановителния процес и е решаваща за успеха на възстановяването.

детски крак в гипс

Фрактури

Това е състояние свързано с нарушаване на цялостта на костта. Обикновено възниква в следствие силен травматичен удар, а предпоставка за възникването на фрактура се явява остеопорозата. Костните фрагменти могат да бъдат неразместени, разместени, раздробени (многофрагментно счупване). Фрактурите биват открити, свързани с нарушаване цялостта на костта и закрити. Лекуват се оперативно и консервативно с последваща гипсова имобилизация и рехабилитация.

Луксация на патела

Коляното е става с две степени свобода на движение. Сгъва се и се разгъва, като по този начин удължава и скъсява долния крайник и позиционира точно в пространството подбедрицата и ходилото. Колянната става се явява междинно звено, което съчленява бедрената кост и костите на подбедрицата. Анатомично е сложно изградена става. Динамично се поддържа основно от мощната бедрена мускулатура, а статично от ставните лигаменти. Често е обект на травматични увреди, каквато може да бъде и луксация на пателата. По правило луксация на патела е характерно за дамите, поради по-голямата еластичност на връзките. Пателарната сублуксация е позната още като нестабилност на пателата. Повече по темата тук.

детски крак в гипс
кинезиотейп при скъсан менискус

Скъсани менисци

Коляното е сложно устроена става, в която се съчленяват костите на подбедрицата и бедрото. Менисците са два /вътрешен и външен, изградени от хрущялна тъкан и имат сърповидна форма. Разположени са в ставата между костите, които я съчленяват. То този начин те подпомагат за по-доброто разпределяне на натоварването от бедрото към подбедрицата, като придават допълнителна стабилност, а също и плавност на движенията в ставата. Във външната си част менисците са вплетени в ставната капсула и са кръвоснабдени. Поражения в тази зона, често се лекуват консервативно, с рехабилитация. Във вътрешната си част менисците стават аваскуларни. В тази зона често е необходима оперативна намеса, поради слабите възстановителни способности на тъканта. Статистически честотата на засягане на вътрешния (медиалния) менискус, спрямо външния (латералния) е значително по-голяма. Повече по темата тук.

Претренираност

Претренирането може да засегне еднакво професионално спортуващи и любители. Възниква след големи физически и психически натоварвания, свързани с нереалистични очаквания за свръхрезултати в кратки срокове. Хаотичния тренировъчен процес, непълноценно хранене и неправилно съотношение тренировка-почивка, провокират промени в тялото създаващи предпоставки за непълноценна функционалност и крият риск от възникване на спортни травми.

Овладяването на процеса изисква ревизия на тренировъчния и хранителния режим и балансиране на организма.

мъж в спортен екип се подпира отчаяно на коленете си